Täna kohtub “priske pruut” Isamaa võimalike valitsuspartneritega. Uue valitsuse võti on Isamaa käes. Isamaa juhid kalduvad EKREIKE taastamise poole. ISA+REF+SDE võiks aga nende toetust kasvatada, vastaks paremini nende toetajate ootustele.

TL;DR: kui parteiliidrite isiklikud eelistused, poliitiline lojaalsus ja isikutevahelised suhted kõrvale jätta, võiks Isamaa valijale sobida paremini Isamaa koalitsioon Reformierakonna ja sotsidega, mitte vana valitsuse ülessoojendamine.

Helir-Valdor Seedri ajal on Isamaa positsioneerinud end EKREga kokku. “Me peame olema koos, olgu siis koalitsioonis või opositsioonis,” võib tema põhimõtte kokku võtta. Eestseisuses domineerib Seedri vaade. Parempoolsed visati välja just avaliku vastuseisu tõttu sellele.

Isamaa toetus ei ole EKREga haakimisest võitnud. 2019. aasta valimiste taset (11%) ei ole Isamaa enam saavutanud, ehkki nad olid ainsad, kel õnnestus EKREIKE valitsuses oma suurim valimislubadus täita. Viimasel nädalal oli Isamaa toetus 6,4% (Allikas: reitingud.ee)

Selle aja jooksul on Isamaa olnud EKREga koos nii koalitsioonis kui opositsioonis, kuid toetus on jäänud ikka valimiskünnise piirile. Peapõhjus: paljude valijate jaoks on sulandutud EKREga ühte, olles väiksem ja nõrgem osapool ning jäädes nende varju.

See paarisrakend ei ole paratamatus. Isamaa valija on päris erinev EKRE valijast. Uuringute põhjal võib väita, et Isamaa valijate huvidele ja ootustele vastaks koalitsioon Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega paremini, kui EKRE ja Keskerakonnaga. Miks?

Sihtasutus Liberaalne Kodanik (SALK) tellib igakuiseid uuringuid (esinduslik valim n=1200) eri parteide toetajate vaadete kohta. Sealt selgub, millised teemad on erakondade valijate jaoks kõige olulisemad ja mida neist arvatakse.

Isamaa ja EKRE valijate teemaeelistuste vahel on mitmeid olulisi erinevusi. EKRE valijad on kõige rohkem ühte meelt, et asju peaks otsustama rohkem referendumitel (92% nõus), liiga palju otsuseid tehakse Euroopa Liidus (90,8% nõus) ja sisserännet tuleks piirata (87% nõus).

Need teemad koos COVID-piirangute teemaga (kus EKRE valijad on laias laastus pooleks piirangute toetajate ja vastaste vahel) on ka EKRE valijate jaoks kõige relevantsemad, seal ükskõikseks ei jääda.

Seevastu Isamaa valijate jaoks on ülekaalukalt kõige selgem toetus teemadele nagu eestikeelse haridussüsteemi sisseseadmine (96,3% poolt, vastu 3,7%) ja toetus NATO kohalolekule Eestis (94,5% poolt, 5,5% vastu). Need on Isamaa valijatele ka kõige relevantsemad teemad.

Need on kõige olulisemad ka Reformierakonna toetajate jaoks (koos COVID-i vastu võitlemise meetmetega). Jõulisi samme neis suudaks astuda koalitsioon, kus pole Keskerakonda ja EKREt, kes Riigikogus just eestikeelsele alusharidusele vastu hääletasid.

Muide, ka Keskerakonnal on rohkem neid valijaid, kes arvavad, et tuleks üle minna ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile (60% poolt vs 37% vastu). Eestikeelse hariduse suunas tehtud samme blokeerides teenib Keskerakond väikese osa oma valijate ootusi.

Kui Kooseluseaduse küsimuses (kas samasoolistel paaridel peaks olema õigus oma kooselu registreerida?) on EKRE valijate vastuseis selge (67% vastu), siis Isamaa valijate seas on toetajaid ja vastaseid võrdselt (47%) .

Isamaa valijad usaldavad Riigikogu, meediat, e-valimisi  ja kaasinimesi sarnaselt REF ja SDE (ning ka E200) valijatele. KESKi valijad usaldavad palju vähem ja EKRE valijad ei usalda peaaegu kedagi. Ka valitsuse osas on Isamaa valija usaldavam ehk REF ja SDE valijale lähemal.

Kõnekas on valijate teine eelistus. Isamaa valijate kõige popim teine eelistus ei olegi EKRE. On hoopis Reformierakond. Kui võrrelda võimalikke koalitsioonipartnereid Keskerakonda ja SDEd, siis on sotsid samuti pisut rohkemate Isamaa valijate teine eelistus.

Perepoliitika (lastetoetused jne) jääb siit analüüsist välja, sest selle kohta pole piisavalt andmeid. Mistahes koalitsioon, kuhu Isamaa läheb, peab nende kasvu niikuinii ka toetama. Samuti pole andmeid eelarvepoliitika kohta (kas laenudega maksta püsikulusid või mitte).

Isamaa koalitsioon Reformierakonna ja sotsidega  võiks laiendada ka nende võimalikku toetusbaasi valimistel. Isamaa  saaks lahti piiravast kuvandist, et sobib paarisrakendisse vaid EKREga.