Parteiliselt sõltumatu POLIITIKA.guru pakub värskeid arvamusi ja analüüse Eesti sise- ja välispoliitikast. Me ootame ka Sinu analüüse, mõtteid, arvamuslugusid, esseid, mis annavad Eesti, Euroopa ja maailma mõistmisesse oma panuse.

POLIITIKA.guru TOIMETUS:

Leht ruut

Tõnis Leht on politoloog, kes, olles töötanud aastaid riigiametnikuna Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis ja Riigikantselei strateegiabüroos, siirdus erasektorisse ja tegi koos oma õpingukaaslastega firma Catapult Films OÜ, kus lisaks reklaami- ja filmitootmisele korraldas produtsendi ja toimetajana ka ETV poliitilise satiirisaate “Erisaade” ning tootis seriaali “Riigimehed”. Hobi korras tegeleb ta Jaapani käsitööõlle maaletoomisega firmas Biiru OÜ.

Kontakt: tonis@poliitika.guru

Moora Ruut

Erik Moora on politoloog, kes on töötanud Sisekaitseakadeemias politoloogia ja avaliku halduse õppejõuna, kuid tegi siis koos Tõnis Lehe ja teiste sõpradega Catapult Films OÜ. Seal on ta lisaks reklaamide tootmisele olnud ka ETV “Erisaate” toimetaja, üks “Riigimeeste” seriaali autorite seast ning saate “Tujurikkuja” produtsent. Lisaks filmi- ja teletootmisele on Erik reklaamiagentuuri Kontuur LB koostööpartnerina konsulteerinud ka mitmeid Reformierakonna valimiskampaaniaid.  Täna on Erik nädalalehe Eesti Ekspress peatoimetaja.

Kontakt: erik@poliitika.guru

Kaju RuutAndreas Kaju alustas poliitikaga noorelt, olles 90ndatel lõpul ka Reformierakonna Noortekogu välissekretär. 2001. aasta suvel läks noorte vihaste meestega Res Publicasse ning suurde poliitikasse jõudis 2003. aasta Res Publica tõusulainel. Andreas oli peaminister Juhan Partsi nõunik, kaitseminister Aaviksoo nõunik, erakonna poliitikasekretär (loe: ideoloogiascriba) ja Riigikogu fraktsiooni nõunike meeskonna juht ning lahkus suurest poliitikast koos Res Publica jäädavalt konservatiivseks muutumisega, kui liituti Isamaaga. Järgmine väljakutse oli tal kaasasutada Baltikumi pealinnades tegutsev valitsussuhete ja kommunikatsiooniettevõte Meta Advisory Group, mille partnerina töötab ta ka täna. Andreas hakkab muuhulgas vedama rubriiki LIBERAAL, kus ta kirjutab ja palub teistel kirjutada põhivabadustest, liberalismist, maailmapoliitikast, rahvusvahelistest suhetest, majandusest, konfliktidest ja muidugi kõigest USA-ga seonduvast – USA, alates selle päevapoliitikast, lõpetades sealse kolledži- ja profispordiga, on tema kultuuriline hobi. Sekka veidi ka võimust ja võimuteooriatest ning kommunikatsioonist.

Kontakt: andreas@poliitika.guru

juhan_lepassaarJuhan Lepassaar on aastaid tegelenud Euroopa Liiduga. Ta nõustas aastatel 2008-2013 peaministrit EL küsimustes ning juhtis Riigikantselei EL asjade direktorina Eesti EL poliitika kujundamist ning elluviimist. 2013 aastal liitus ta Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabinetiga ning on aastast 2014 digitaalse ühtse turu eest vastutava Europa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabinetiülemaks.

Kontakt: juhan@poliitika.guru

Tõnu Runnel ruutTõnu Runnel on ettevõtja, disainer, fotograaf, kirjamees ja poliitikahuviline. Hariduselt õigusteadlase ja vaadetelt liberaalina on ühiskondlikud küsimused teda alati paelunud. Liitumine Poliitika.guruga 2016 kevadel oli valdkonnahuvi püsiva kasvamise taustal järgmine loogiline samm. Lisaks sisulisele kaasamõtlemisele aitab Tõnu disaineri ja tehnoloogiaspetsialistina PG kujunduslikke ja veebiküsimusi lahendada.
Kontakt: tonu@poliitika.guru