Parteiliselt sõltumatu POLIITIKA.guru pakub värskeid arvamusi ja analüüse Eesti sise- ja välispoliitikast. Me ootame ka Sinu analüüse, mõtteid, arvamuslugusid, esseid, mis annavad Eesti, Euroopa ja maailma mõistmisesse oma panuse.

POLIITIKA.guru TOIMETUS:

Keit Kasemets töötas 12 aastat Riigikantseleis valitsuse juures, kokku nelja peaministriga. Keit on näinud lähedalt 6 valitsuskoalitsiooni tööd, toetas valitsuse tööd riigikantselei strateegiadirektorina ja viis ellu prioriteetseid projekte, näiteks juhtis CO2 kvoodi müüki. Seejärel töötas Keit 3 aastat OECD valitsemise direktoraadis SIGMA programmi asejuhina. Eestisse naasmise järel töötas Keit Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis majandusarengu asekantslerina ja pärast seda juhtis viis aastat Euroopa Komisjoni esindust Eestis.

Leht ruut

Tõnis Leht on politoloog, kes, olles töötanud aastaid riigiametnikuna Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis ja Riigikantselei strateegiabüroos, siirdus erasektorisse ja tegi koos oma õpingukaaslastega firma Catapult Films OÜ, kus lisaks reklaami- ja filmitootmisele korraldas produtsendi ja toimetajana ka ETV poliitilise satiirisaate “Erisaade” ning tootis seriaali “Riigimehed”. Hobi korras tegeleb ta Jaapani käsitööõlle maaletoomisega firmas Biiru OÜ.

Kontakt: tonis@poliitika.guru

Moora Ruut

Erik Moora on politoloog, kes on töötanud Sisekaitseakadeemias politoloogia ja avaliku halduse õppejõuna, kuid tegi siis koos Tõnis Lehe ja teiste sõpradega Catapult Films OÜ. Seal on ta lisaks reklaamide tootmisele olnud ka ETV “Erisaate” toimetaja, üks “Riigimeeste” seriaali autorite seast ning saate “Tujurikkuja” stsenarist ja produtsent ning reklaamfilmide tootja.  Seejärel oli Erik ligi 6 aastat nädalalehe Eesti Ekspress peatoimetaja.

Kontakt: erik@poliitika.guru

Kaju RuutAndreas Kaju on Baltikumi pealinnades tegutseva valitsussuhete ja kommunikatsiooniettevõte Meta Advisory Group kaasasutaja, mille partnerina ta alates 2009. aastast töötab. Andreas oli 1990ndatel Reformierakonna Noortekogu liige, 2001. aastal Res Publica asutajate seas, töötas nii peaminister Juhan Partsi kui kaitseminister Jaak Aaviksoo nõunikuna ning lahkus erakonnast ja päevapoliitikast 2009. aastal. Vaadetelt peab Andreas end põhiseaduslikuks vabariiklaseks, kus vabadusi piiravad hädavajalikud kohustused.

Kontakt: andreas@poliitika.guru

juhan_lepassaarJuhan Lepassaar on aastaid tegelenud Euroopa Liiduga. Ta nõustas aastatel 2008-2013 peaministrit EL küsimustes ning juhtis Riigikantselei EL asjade direktorina Eesti EL poliitika kujundamist ning elluviimist. 2013 aastal liitus ta Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabinetiga ning on aastast 2014 digitaalse ühtse turu eest vastutava Europa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabinetiülemaks.

Kontakt: juhan@poliitika.guru

Tõnu Runnel ruutTõnu Runnel on ettevõtja, disainer, fotograaf, kirjamees ja poliitikahuviline. Hariduselt õigusteadlase ja vaadetelt liberaalina on ühiskondlikud küsimused teda alati paelunud. Liitumine Poliitika.guruga 2016 kevadel oli valdkonnahuvi püsiva kasvamise taustal järgmine loogiline samm. Lisaks sisulisele kaasamõtlemisele aitab Tõnu disaineri ja tehnoloogiaspetsialistina PG kujunduslikke ja veebiküsimusi lahendada.
Kontakt: tonu@poliitika.guru