2017 polnud kahtlemata nii hull kui 2016. Kardetud kõige hullemad arengud ei toimunud, majanduse seis on üle pika aja taas hea ja liigub pigem tõusvas trendis. Pärast mulluseid suuri raputusi toimus teatud settimine, rahunemine. Jätkuvalt on siiski nii maailmas kui meil palju ebakindlust ja ebaselgust. Veel pole kindel, kas kõige hullem on möödas ja kuhu poole siis pendel lõpuks liigub.

Mõned järeldused saab siiski teha. Donald Trumpi America First poliitika on USA rolli maailma poliitikas vähendanud, lubanud rohkem esile tõusta teistel ja summutanud Ameerika unipolaarse ajastu viimased hingetõmbed. Mõõdukam vaade oleks, et Trump on oluliselt kiirendanud varem alanud protsesse, kuid objektiivne on tõdeda, et USA jäätud julgeolekuvaakumeid täidavad teised, enamasti mittedemokraatlikud ent sõjaliselt piisavalt tugevad rollimängijad. Julgeolekumuskel on USAl loomulikult alles, ent pehme jõu hoovad — vabakaubandus, kliimapoliitika, rahvusvahelised organisatsioonid, kultuuriline eeskuju, arenguabi — enam ei tööta. USA on alati olnud muu maailma jaoks ka särav majakas mäe otsas — hetkel põleb see veel väga väikese leegiga; tuluke, mille üks torm võib lõplikult kustutada. Pehmet jõudu kasutavad julgelt aga teised, ennekõike Euroopa Liit ja Hiina. Muidugi ei ole unipolaarse maailma lõpp Trumpi kätetöö, selle ajastu toetussambad lõid kõikuma globaalse majanduskriisiga ja teiste jõudude (eriti Hiina) mõtestatud pikaajalisest poliitikast tõukuva esiletõusuga.

Oleme jõudnud multipolaarsesse maailma, kus domineerivad huvid ning konkurentsi osutavad ka teistsugused väärtused — autoritaarsus ühiskonna koos- ja “kontrolli” all hoidmisel nende seas kõrgel kohal. Kui palju jõukeskusi USA ja Hiina kõrval saab olema, näitab aeg. Ilmne on aga see, et ka Eestil on vaja uues olukorras selgeks mõelda, kas senine — vähemalt sõnades väärtuspõhine — poliitika toimib meie jaoks ka edaspidi ning kuidas on meie julgeoleku- ja majanduspoliitilised huvid kõige paremini tagatud.

Aitäh fotode eest Äripäev, ERRPealinnTõnu Tunnel, Unsplash ja internet!