Jälgi POLIITIKA.guru Twitteris (@POLIITIKAguru) ja Facebookis (www.facebook.com/poliitikaguru)! Kui soovid teavitust artiklitest meilile, siis leiad info siit.


Mõned vaatajad leidsid ETV+i

Poliitika.guru selle nädala memo avaldamisel ajal vaatavad kümned tuhanded vene rahvusest inimest ETV+ saadet Kohv+.  ETV+ alustas täna teist nädalat eetris.  Kümned tuhanded ei ole sada tuhat – see on arv, mida ETV+ avapäeva vaadatavuse kohta on serveeritud. Paraku on aga 70% sellest olnud eestlastest vaatajad ning vene sihtrühmas oli avapäev oluliselt vähem elevust tekitav, olles vaadatavuselt venekeelsete kanalite konkurentsis alles 6. Ent neid arve kritiseerida oleks vale. ETV+ muutumine Eesti venekeelse kogukonna võimustumiset tööriistaks on poole inimpõlve küsimus.Joonis ETVPluss

Darja Saare agressiivne ja ennastkestestav suhtumine ei toonud talle alguses siinse vene ajakirjanikkonna seas sõpru juurde ent kaasaegne lähenemine juhtimisele, uued ning ennekõike siinse vene inimese igapäeva elu ja kultuuri lahustamisele ja arutamisele keskendunud formaadid tõotavad rohkem edu, kui mistahes muu põlatud integratsiooni nime all ettevõetu. ETV+-le ei saa ohtlikuks ka vene propaganda. Ohtlikuks võib saada keskealine eesti valge mees, kes hakkab kartma seda, kui vene eliidid omavahel ETV+ platvormil suhtlema hakkavad ning nende seas uued kohalikud liidrid võrsuvad. Aga ei tasu karta. Vaid sellisel juhul tekivad siinsel vene kogukonnal kohalikud juured ja riik muutub omaks. 


Tallinn jätkab harjumuspäraselt, linnapeata

Linnavalitsuse koosolekuid juhib pärast Savisaare linna juhtimisest kõrvaldamist linnapea kohuseid täitev Taavi Aas ja teeb seda ka sel nädalal. Iseenesest pole selles midagi uut. Tallinn on alates käesoleva aasta märtsist olnud ilma linnapeata. Ja Keskerakond ilma juhita. Savisaare lühike comeback ei tähendanud tema naasmist operatiivjuhtimisse, arvatavasti oli tema ümber olevatel inimestel tema siiski veel üsna viletsa tervisega naasmisest rohkem muret kui kasu. Kui naastes tundus pingevabas keskkonnas, et tema vorm on parem kui varem siis igapäevane stressiolukord on midagi muud. Ka seekord ei taandunud Savisaar ju eelmisel neljapäeval, vaid juba päevi varem haiguslehele jäädes. Linnavalitsus ja Keskerakonna juhatus hoidsid kokku ja toetasid Savisaart.

Esmapilgul kõik nagu toimib ja on nö korras. Taavi Aas rääkis eelmisel nädalal tõsimeeli, et olulised otsused pole Savisaare puudumise pärast tegemata jäänud. Tõesti? Seda juttu jääb vaevu uskuma ka Keskerakonna kõige andunum pooldaja. Mida olulist on linnavalitsus sel aastal otsustanud? Toimub tiksumine, ootamine, tulekahju kustutamine. Olukord on nii lootusetu, et igavesse talveunne on vajunud ka opositsioon. Kuidas muidu seletada, et reformarid ja irlikad jõudsid Savisaare umbusaldamise algatamise ideeni alles siis kui kedagi polnudki enam umbusaldada, linnapea oli juba proksi taotlusel kohtu poolt ametist taandatud. Tallinn annab poole Eesti SKPst (2013. aastal 49.8%). Kui Tallinna linna juhtide moraalne kompass on rikkis ja pealinnas toimub arengu asemel taandareng, ei saa keegi Eestis selle üle rõõmustada.


Savisaarel on vaid üks poliitiliselt õige valik

Võib eeldada, et vähemalt lähiajal jätkatakse samas stiilis ka nüüd, kui kohus on Savisaare korruptsioonikahtlustuse tõttu ametist taandatud. Seda näitas eelmisel neljapäeval toimunud linnavalitsuse ühisvisiit Hundisilmale. Selle käiguga vastandus kogu linnavalitsus prokuratuurile ja KAPOle, mõistmata kommentaarides Savisaart hukka ja tõdedes, et kõigest ei saa enam omavahel rääkida, sest nagunii kuulatakse pealt. Andunud jünger Priit Kutser teadis rääkida, et Savisaar juhib otse loomulikult linna ja erakonda edasi. Samas muutis kohtu otsus asjade seisu oluliselt. Keskerakonnal on vaja teha tulevikku vaatavaid otsuseid, ja mis kõige keerulisem, nende õigsuses ka Savisaart ennast veenda.Savisaare tagasiastumine vajalik

Tuletame meelde, et Savisaar on endiselt linnapea. Seda staatust ei saa talt enne süüdimõistvat kohtuotsust keegi peale volikogu ära võtta. Lihtsalt, tema ülesannete täitmine ja selle eest saadav tasu on kohtu otsusel peatatud. Olukorra sisuline muutus viib aga vaid ühele järeldusele.

Kirjutasime eelmise nädala memos, et kohtu otsus Savisaar taandada võib kaasa tuua tema mõju vähenemise ja leidsime, et ainuvõimalik otsus on tema tagasiastumine. Samamoodi jätkamine on Keskerakonnale õige pea suur probleem. Kohalikud valimised on veel kaugel, kuid kiiret lahendust Savisaare kaasusele pole ja Keskerakond vajab poliitiliselt uut linnapead ja uut erakonna esimeest (need ei pruugi sugugi olla samad isikud). Linnapeaks vajatakse mitte Taavi Aasa sugust paarisaja hääle meest (2013. aasta kohalikel valimistel sai Aas 227 häält) vaid tõsist poliitikut. Sellist, kes suudab juhul, kui Savisaare saaga veel paar aastat jätkub, tuua Keskerakonnale linnapeana valimisvõidu. Taolist kandidaati Savisaare usaldusaluste poliitikute hulgas pole. Ja kellegi teisega ta ei nõustu.

Kui Savisaarel oleks järel veel veidigi poliitilist tarkust, teataks ta sel nädalal oma tagasiastumisest. Tal oleks võimalus korruptsioonijuhtumi kohtuvõidu korral suurde poliitikasse tagasi tulla, pigem 2019. aasta Riigikogu kui 2017. aasta kohalikel valimistel.


Savisaare ametist tagandamise otsus on märgiline

Savisaar kaebab esimese astme kohtu otsuse tema ametist taandamise kohta kindlasti edasi. Savisaare võitlust jälgivad kindlasti teraselt kõik poliitikud, sest kahtlemata on tegemist pretsedendiga. Õigemini oli pretsedent juba Kallaste linnapea ametist taandamine, aga nüüd on mõõtkava hoopis teine. Kui otsus jääb Riigikohtus püsima, on see selge sõnum, suures poliitikas on juba kahtlustuse esitamise puhul vaja hakata asju pakkima ja tagasi astuda. Kohalt tuleb lahkuda niikuinii. Sellises olukorras tagasiastumine on tark tegu igal juhul. Prokuratuuri poolt sunnitud taandumine ilma süüdistust esitamata, juba kahtlustuse puhul, on tugev põhiõiguste riive. Ehk liiga tugev.


Kas tagandamised ja tagasiastumised jätkuvad ka sel nädalal?

Eelmine nädal oli üldse tagandamise ja tagasiastumiste rikas.

  • Selge toimingupiirangu rikkumise tõttu pidi tagasi astuma Kultuuriministeeriumi asekantsler Tõnu Seil. Ta on lühikese aja jooksul teine Kultuuriministeeriumi asekantsler, kes seadusega pahuksisse satub (me kõik ju veel mäletame Raul Oreškini nn moosivarguse juhtumit). Tundub, et eetilised normid on nii Kultuuriministeeriumis kui avalikus sektori laiemalt paigast ära. Kui asekantsler maksab endale läbi sihtasutuse lisapalka põhitöö tegemise eest – spordipoliitika väljatöötamine on kahtlemata spordi asekantsleri peamine ülesanne – ja ütleb, et ta ei teadnud, et tegi midagi valesti, on midagi ikka väga valesti. 
  • Hiiu vallavolikogu tagandas pingete tõttu Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühendamisel ootamatult ametist vallavanem Georg Linkovi. Riigihalduse minister Aas tõttas kinnitama, et Hiiumaa juhtum ei ilmesta kuidagi haldusreformi ja valdade liitmise probleeme. Laias plaanis on tal õigus, see on üksikjuhtum. Aga kohalikud isiklikud vastuolud ja võimuvõitlus ongi siiski haldusreformi suurim risk ja Aasa komistuskivi. Meenutame, et Georg Linkov püstitas isiklikult viimastel kohalikel valimistel uues vallas absoluutse häälterekordi ja kuigi tema nimekiri jäi teiseks, siis isiklik mandaat oli nii kõva, et endise linnapea jätkamine vallavanemana oli toona ainuvõimalik.
  • Kahtlustuse korruptsioonis sai Tartu vallavanem Aivar Soop. Soop on olnud Tartu vallavanem 22 aastat! Tema poolt Tartu vallas üles ehitatud võimupüramiid ei erine palju Tallinnast, ärihuvid ja poliitika on põimunud. IRL ei mõistnud sarnaselt Keskerakonnale oma poliitiku tegevust hukka. Ootame sel nädalal prokuratuuri taotlust Soobi ametist kõrvaldamiseks.
  • Töö avalikus sektoris pole siiski lust ja lillepidu ning eriti viimasel ajal on olnud ka palju omal soovil lahkujaid. Paari kuu eest esitas lahkumisavalduse Aivo Adamson, kes juhib nüüd Starmani. Eelmise nädala lõpul teatas ministrile oma ametist lahkumise soovist järjekordne avaliku sektori tippjuht. Lähinädalatel võib asi jõuda ametist lahkumisest laiemalt teadaandmiseni.
  • Estonian Airi on ettevõtte tõenäoliselt viimaseid päevi jäänud valvama vaid üks juhatuse liige, ülejäänud on lahkunud parematele jahimaadele.

Kaksikud Blatter ja Savisaar

Ametist peaks koheselt lahkuma ka Sepp Blatter. Soovitame talle sama, mis Savisaarele: tuleb kiiresti tagasi astuda. Sarnaselt Tallinna Linnavalitsuses toimuvale kinnitab eelmisel nädalal kriminaalsüüdistuse uurimiseks ülekuulamisel käinud FIFA juht aga, et on puhas kui prillikivi, saab alusetust süüdistustest uut jõudu ja kavatseb ametis jätkata. Korruptsiooniskandaalides vaevleva FIFA juhi Blatteri süüdistamine kriminaalsetes juhtimisvigades ja omastamises on viimane piisk FIFA probleemidekarikas, mis organisatsiooni mainet kindlalt mutta veab ja kogu maailmas armastatud jalgpalli rinnaesise plekiliseks muudab. Sel nädalal teatasid FIFA suursponsorid Budweiser, Coca-Cola, McDonald’s ja Visa, et nõuavad Blatteri kohest tagasiastumist.

Korruptsiooniuurimiste alguses kinnitas Blatter tõsimeeli, et tema pole asjaga kuidagi seotud. Nii on olnud ka Keskerakonna juhitavad Tallinna linna puhul. Enamus neid väiteid tõsiselt ei võtnud. Nüüd on käimas nii Savisaare kui Blatteri lõppmäng. 


EUROOPA

Digimaailma senised toimimispõhimõtted võivad saada kirvehoobi

Teisipäeval võib Euroopa Kohus tühistada ELi andmete “turvalise sadama” kokkulepe, mis lubab USA firmadel töödelda EL kodanike andmeid. Just sellise soovituse on koostanud kohtujurist, kelle seisukohast kohus sageli lähtub. Euroopa on andmete turvalisuse üle mures olnud alates sellest ajast kui Snowdeni lekked kergitasid katte USA jälgimisprogrammilt Prism. Konkreetne Austria õigustudengi Max Schremsi poolt algatatud asi puudutab Facebooki õigust hoida EL kasutajate andmeid USAs. Schrems väidab, et Prism programmi ilmsikstulek tähendab, et turvalise sadama põhimõte ei taga EL kodanike põhiõiguste kaitset. Kokkuleppe tühistamine oleks löök kubemesse mitte ainult Facebookile vaid kõigile Euroopas tegutsevatele digitööstuse ettevõtetele ja võib tähendada EL-USA infovoogude takerdumist.


Kreeka püsimine eurotsoonis nõuab jätkuvalt tõsist pingutust

Täna arutab eurogrupp Kreeka abiprogrammi uue 3-miljardilise makse tingimusi. Kreeka majandus kahaneb Tsiprase eelmise valitsuse poliitika ja kehtestatud kapitalikontrollide tulemusel sel aastal prognooside kohaselt 2-2,5%. See on seitsmes langusaasta viimase kaheksa aasta jooksul. Kui eelmisel hakkasid tehtud reformid tasapisi mõjuma ja nina saadi taas vee peale, keeras Tsiprase valitsus asjad pehmelt öeldes kihva.Kreeka majanduse rasked aastad

ELi poolne reformide elluviimise kontroll, mis pidi augustis kokku lepitud kava kohaselt toimuma oktoobris, lükatakse tõenäoliselt novembri lõppu. Valimiste tõttu pole valitsus lihtsalt vahepeal midagi ära teinud. Võib siiski loota, et Kreeka on selgeks saanud, kuidas asjad käivad, kõigepealt reformid ja alles siis raha ja soodustused.

Lähikuudel tuleb lauale kolm suurt EL poliitikat mõjutavat teemat: Kreeka pankade rekapitaliseerimine ja selle maht, Kreeka võla restruktureerimine ja IMF liitumine abiprogrammiga. Kreeka peamine huvi on võlakoormuse vähendamine ja seda loodetakse arutama hakata veel sel aastal. Kaua aega polegi Kreekale jäänud, sest võimaluste aken on lahti lühikest aega. Saksamaa 2017. aasta üldvalimised lähenevad kiiresti.


Portugali peaminister jätkab pärast valimisi ametis

Portugali peaministri Pedro Passos Coelho juhitud paremtsentristlik PSD-CDS koalitsioon võitis eile toimunud valimised ja peaminister alusel sel nädalal uue valitsuse kokkupanemist. Valitsuse tagasivalimine Kreekale sarnaseid kärpeid ja reforme kogenud Portugalis näitab, et sihikindlad struktuurireformid annavad tulemuse ja toovad ka valijate usalduse juhul, kui majandusolukord hakkab tasapisi paranema. Vasakpoolsete kaotusel oli muidugi oma osa ka Syriza võitlustel Kreekas, mis ei tekitanud valijates usaldust, ja vasakpoolsete juhtide käitumises, kes esmalt toetasid jõuliselt Tsiprast ja siis liini muutsid. Nii ei saanudki valija päriselt aru, mida kasinuse vastased teha ja saavutada tahavad.


MAAILM

Maailmamajanduse kasv kängub

IMF avaldab sel nädalal maailmamajanduse kasvuprognoosi, mis alandab varasemat selle aasta 3.3% kasvu prognoosi. Eelmisel nädalal korrigeeris oma prognoosi 0,5% võrra allapoole WTO (3.3%lit 2,8%le). Põhjuseid on mitmeid ja need on omavahel seotud:Maailma majanduskasv seiskub


Venemaa tõstab Süürias panuseid

Venemaa Süüria gambiidist ning USAle ja Euroopale tekitatud kahvlist kirjutasime juba eelmise nädala memosEelmise nädala sündmused näitavad nende poliitikute naiivsust, kes tõsimeeli väidavad ja usuvad, et põgenikekriis saab ja tuleb efektiivselt lahendada kohapeal st Süürias.

Angela Merkel ütles erakonnakaaslastele kõneledes, et Süüria kriisi ei saa lahendada ilma Venemaata. Venemaa ongi nüüd avalikult Süürias suures mängus ja mitte kaasajooksja vaid reeglite ja mänguplaani kehtestajana. Euroopa ja USA teavad, et ISISe vastases võitluses on Venemaad vaja. On üks suur probleem – Venemaa eesmärk on Assadi võimu kindlustamine, lääne eesmärk tema režiimi lõpetamine. Ajal, kui lääs arutab ja kaalub, Venemaa tegutseb. Obama juhtis eelmisel teisipäeval ÜROs laiapõhjalist arutelu ISISega võitlemise teemal. Arutatud sai tublisti. Venemaa alustas kolmapäeval õhurünnakuid Assadi vastaste objektidele, kasutades rünnakute põhjendamiseks sõna-sõnalt Lääne poolt terrorismivastases võitluses kasutatavat retoorikat. Probleem on, et Venemaa definitsiooni järgi on terroristid kõik Assadi vastased. Ka need opositsioonirühmitused, kelle toetamise USA ja Euroopa on palju raha ja inimressurssi investeerinud.

See nädal toob rohkem selgust, kuidas USA ja Euroopa Venemaa tegevusele reageerivad. Kui sellega lepitakse, tuleb leppida ka Assadi võimulejäämisega ja sellega, et kogu 5 aastane sadu tuhandeid elusid maksnud, Lähis-Ida destabiliseerunud ja põgenikelaine esile kutsunud lääne poolt toetatud konflikt on olnud mõttetu.