Eile avaldasime Eesti Karskusseltsi esimehe Lauri Beekmanni loo sellest, kas Eesti peaks eeskujuks võtma Itaalia või Põhjamaade alkoholipoliitika. Meie toimetaja Keit Kasemets toob Lauri loole lisaks mõned teemaga seotud faktid, mis analüüsis kajastamist ei leidnud.

DISCLAIMER: Keit töötab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis siseturu asekantslerina, kus ta vastutab muuhulgas ka alkoholi reklaami ja kaubandustegevuse reguleerimise eest.

MÕNED FAKTID ALKOHOLITARBIMISEST

Keit Kasemets autorLauri Beekmann analüüsib oma artiklis Itaalia ja Põhjamaade alkoholitarbimist ja järeldab, et meil pole alkoholipoliitikas Itaalialt midagi õppida ning peaksime oma alkoholipoliitika pigem tüürima Põhjamaade suunas. Toon ära mõned faktid, mis Lauri loost selgelt välja ei tule.

  1. Alkoholi tarbimist mõjutavad väärtushinnangud ja elustiil.

Alkoholipoliitika mõjutab kindlasti tarbimist, aga Itaalia näitel mõjutab seda oluliselt üldine alkoholikultuur. Põhiline Itaalia ekspertide järeldus on, et juuakse vähem seetõttu, et pole aega. Kuigi põhiline tarbitav alkohoolne jook (vein) ei ole kallimaks läinud, õigemini seda ei maksustatagi. Eeldatavalt ei soovita autor lahja alkoholi tarbimise soodustamist, sest just seda (õlut) ju nii Eestis kui Põhjamaades tarbitakse. Pigem soovitavad TAI eksperdid just õlle tarbimist piirata. Itaalia näitest on meil õppida seda, et sageli ei ole vaja riigipoolne sekkumine, vaid palju tulemuslikumad muutused tekivad väärtushinnangute ja elustiili muutuse tõttu. Eestis on alkoholitarbimine aasta-aastalt vähenenud ja väheneb 2015. aastal veelg,i kui võtta aluseks aktsiisi laekumise statistika. Seda ilma suuremate alkoholipoliitika muutusteta, kui pidev ja ka vajalik alkoholiaktsiisi tõus (kättesaadavuse vähenemine) välja arvata.Eesti alkoholitarbimine

Alkoholipoliitika rohelises raamatus on sihttasemeks 8 l inimese kohta. See võib 2016 olla juba käes, peamiselt aktsiisipoliitika tõttu, vähem ka paraneva kultuuri tõttu – nagu viitab ka eile avaldatud WHO HSBC uuring, mille kohaselt oli 15-aastaste seas juba end purju joonud noorukite osakaal Eestis kukkunud võrreldes 2012 uuringuga 6% (21% peale). Samas kanepit on proovinud selles vanuses juba 29% kõikidest noormeestest ja kanepi tarbimine  ja omamine on seadusvastane, rääkimata reklaamist. “Suurima languse on teinud end kaks või enam korda purju joonute  osakaal 15-aastastel: poiste seas on langus 17% ja tüdrukutel 13%. Sagedase purjujoomise näitaja järsk vähenemine on Eesti jaoks seekordse uuringu kõige rõõmustavam tulemus.”

Uuringu koduleht ise asub siin.

2. Ei Itaalia ega Põhjamaa näite põhjal pole selge, kui palju konkreetsed alkoholipoliitika meetmed tarbimist mõjutavad

Eestis, kus on liberaalsem alkoholipoliitika kui Põhjamaades, on tarbimine 15+ elaniku kohta väiksem, kui piiravama alkoholipoliitikaga Soomes. Samuti väga piirava alkoholipoliitikaga Rootsis on tarbimine aga nii Soomest kui Eestist väiksem.EL alokoholitarbimine inimese kohta

Norra, mida Lauri Beekmann toob välja kui WHO globaalse strateegia soovituslike meetmete musterjälgijat, on hoopis huvitav näide, sest alkoholi tarbimine on seal vaatamata poliitika karmistamisele kasvanud. Näiteks alkoholi telereklaami keelati Norras juba 1972. aastal, kui tarbimine kasvas seal nii enne kui pärast piirangu kehtestamist samas tempos.Norra alkoholitarbimine1990. aasta tarbimise madalapunktist (4.99 liitrit puhast alkoholi inimese kohta) on tarbimine pidevalt kasvanud ja tõusnud 2008. aastaks 40% (6.75 liitri puhta alkoholini inimese kohta).