Uku Särekanno autorVahemerre on uppunud tuhanded põgenikud ning pole välistatud, et sinna upub ühel heal päeval ka kogu Euroopa Liit. Pole ühtegi teemat, mis ärritaks Lääne-Euroopa valijat täna enam kui migratsiooniküsimus ning pole ühtegi teist teemat, kus üle-euroopalise solidaarsuse näitamine oleks keerukam. Valitsused on kahvlis, ühelt poolt on kohustus austada inimväärikust ja pakkuda kaitset, teiselt poolt on valija sooviks kärpida sisserändajate arvu ning karm reaalsus, et kõiki aidata ei jõua. Konfliktid aga ei lõppe, numbrid on laes ning varasemad PR-trikid ei aita.

See kevad tuleb teisiti

Igal kevadel kordub sama. Ilmastikuolude paranedes asuvad sajad alused teele üle Vahemere. Jõudsalt kasvab nii saabujate kui uppunute arv. Kasvab ka meediakajastus, kuniks Euroopa valija valulävi on ületatud. Järgneb igakevadine siseministrite kohtumine Brüsselis, kus hõigatakse maha rahustavad sõnumid piirivalve tugevdamisest, Euroopa Piirivalveagentuuri (FRONTEX) tegevuse olulisusest ning vajadusest võtta karme meetmeid smugeldajate osas. Lubatakse ühisoperatsioone ning puistatakse sel otstarbel mõned kümned miljonid eurod lisaraha. Kriitilisematel juhtudel valmib tegevusplaan, teekaart või mõni muu kõlava nimega paber. Ja nii on see läinud järgemööda viimased 10. aastat.

See kevad tõotab tulla teisiti. Kõik eksperdid ennustavad, et sel aastal lüüakse kõik rekordid saabujate osas. ISIL, Boko Haram, Al Shabaab tapavad ja jõhkrutsevad. Põrgu on lahti Süürias, Iraagis, Jeemenis, Liibüas, Somaalias, Eritreas ja mujal. Varasemad puhvrid teispool Vahemere kallast ei hoia enam tulijaid kinni. Kasvab nii saabunute kui hukkunute arv. 700 laipa hulpis Vahemeres vaid loetud tunnid peale seda kui Itaalia peaminister Renzi tunnistas ühisel konverentsil USA president Obamaga, et ta ei suuda üksi väljakutsega toime tulla. Alus läks ümber, kui suur osa meeleheitel inimesi trügis paadi sellele poolele, mis oli suunaga patrullpaadi poole.

Euroopa Komisjon on lubanud taaskord kõikehõlmavat strateegiat. Siseküsimuste volinik Avramopoulus peab tegema kübaratriki, sest ootused on varasematest kordades kõrgemad. FRONTEXi vastne peadirektor Leggeri ennustab, et Liibüast tulijaid võib olla miljoni ringis. Viimati oli seis samavõrd kriitiline Araabia kevade alguses, kus ennustati samuti tohutuid rändevooge Euroopasse. Toonased ennustused ei realiseerunud, ent tänased numbrid on juba kõrgemad kui siis. Ja nüüd raiuvad ISILi terroristid Liibüa rannas inimestel päid maha.

Kas tugevam piiride valve aitaks?

Tulijate arvu see ei vähenda, sest piirivalvel on kohustus võtta kõik abivajajad vastu. Kogu tants piirivalve ümber on valija jaoks rahustav PR, ent sisuliselt pigem võimendab probleemi. Võtame näiteks tänased suured hukkunute arvud Vahemerelt. Tulijate arv on väga suuresti kasvanud just piirivalve operatsioonide kaasabil. Peale 400 põgeniku uppumist Lampedusa läheduses käivitati 2014 a. kõigi aegade suurim pääste- ja piirivalveoperatsioon Mare Nostrum. Omal kurval moel motiveeris see aga üha enam inimesi oma eluga Vahemerel riskima.

Itaaliasse jõuda üritanud põgenikke 2011-2014

Smugeldajate taktika on lihtne – hullumeelselt täistuubitud alusega sõidetakse avamerele ning seejärel antakse MAYDAY. Julmemal juhul lastakse laev ka põhja või pannakse põlema. Lootus on pandud sellele, et patrull-laev korjab inimesed üles ning toimetab esimesse turvalisse sadamasse. Seal saab arstiabi ning esitada varjupaigataotluse. Ja päästetu tuleviku eest vastutab juba see Euroopa riik, kelle sadamaga tegu (loe Itaalia).

Teades, et kogu Vahemerel on kordades enam patrullaluseid, on ka oluliselt suurem tõenäosus pääseda Euroopasse. Pargaseid tuli juurde, päästetute arv lõi kõigi aegade rekordeid. Ja siis otsustati tõmmata päästeoperatsiooni mahtu koomale. Tulemus oli trööstitu. Tulijate arv ei pidurdunud, sõnum oli juba väljas ning aluseid tuli üksnes juurde, samuti meeleheitel hädakutsungeid. Milline Euroopa valitsus saab sellises olukorras öelda, et me enam ei päästa? Ei saagi. Sel aastal tuleb tõenäoliselt uus Mare Nostrum – veelgi suurem, veelgi  ulatuslikum. Ja tõstatub veelgi teravamalt küsimus sellest, et kes peab päästetud tuhandete hingede eest hoolt kandma.

Euroopa riikide probleemiks on II maailmasõja järel võetud kohustuste täitmine tänases päevas. Sest uus reaalsus on see, et kõiki maailma abivajajaid aidata ei suudeta. Toona üles ehitatud süsteem sõjapõgenike ja tagakiusatute kaitseks toimis teatud piirides, täpsemalt Euroopa piires. Tänane maailm on teine – punktist a punkti b liikumine on tundide küsimus. Ja mitte ainult, see on ka tehniliselt teostatav tuhandete jaoks ning tõotab korraldajatele väga head teenistust. Ja erinevalt varasemast on ka kõik häirivalt nähtaval. Õhtused teleuudised mõjutavad valija turvatunnet. Väikekodanlik idüll on rikutud, kuigi numbrid ei pruugi olla Euroopa mõistes suured.

Tulemuseks on skisofreeniline olukord, kus kogu maailmale kuulutatakse Euroopa poolt soovi pakkuda kaitset neile, kes seda vajavad, ent koduse publiku ees seatakse eesmärgiks sisserändajate arvu vähendada. Arusaadavalt on need kaks eesmärki vastuolulised. Euroopa varjupaigasüsteemi ei ole seni tõsiselt reformitud, sest kõik pelgavad kaost status quo muutmisel. Standardite alandamine, näiteks kaitse saajate sihtgrupi piiramine, on sealjuures täielik tabu. Samuti on poliitiliselt mõeldamatu pagulaste jaotamise aluseks oleva süsteemi sisuline muutmine. Vastutab see riik, kelle kaudu Euroopasse tullakse või see kes on andnud varjupaigataotlejale viisa või elamisloa. Nii jääbki.

Kes päästab Euroopa ühtsuse?

Vaatamata kõigele tuleb Euroopasse väga piiratud hulk abivajajaid. Numbrid näivad ehmatavalt suured, ent kahvatuvad nende numbrite kõrval, kui palju on abivajajaid maailmas tegelikult. Möödunud aastal esitas Euroopa Liidus varjupaigataotluse viimase kümnendi rekordarv taotlejaid, kokku 626 000. Suured numbrid, ent selle kõrval on veelgi karmim reaalsus konfliktipiirkondades. Ainuüksi Süüria kodusõja eest on põgenenud naaberriikidesse 3 miljonit inimest, sisepõgenikke on 6,5 miljonit. Euroopas on taotluse esitanud 150 000 süürlast. Kujutate ette Eesti suurust riiki, kus kõik elanikud on lapsed, kes elavad telkides keset kõrbe? Just selline on reaalsus Euroopa piiride taga.

Esmase varjupaiga taotlejaid

Pole kahtlust, et sel aastal tuleb Brüsselis lauale arutelu sellest, kas kõik liikmesriigid peaksid aitama Süüria pagulaskriisi leevendada. Tuleb ka arutelu sellest, kas liikmesriigid peaks aitama Itaaliat ja teisi, kes saavad osaks enamiku sisserändajate koormusest. See on solidaarsuse proovikivi ja kindlasti mitte viimane, neid proovikive tuleb eelseisvatel aastatel üha enam. Seega tuleb Eesti valitsusel hoolikalt kaaluda, millises järjekorras ja milliseid kaarte välja käia.

Tavapärane jutt humanitaarabist ja toetusest piirivalveoperatsioonidele enam ei lenda. Sellega arvestatakse meie puhul juba nii ehk naa. Me oleme aastaid panustanud operatsioonidesse, sageli proportsionaalselt enam kui mitmed teised liikmesriigid. Küsimus on täna aga üha enam selles, kas Euroopa riigid on valmis pagulaste osas sümboolset solidaarsust üles näitama. Renzi vajab kodusele auditooriumile hädasti sõnumit, et ta ei ole üksi, et ka ülejäänud hoolivad.

Eesti inimeste suhtumine pagulaste vastuvõtmisesse

Eestile esitati möödunud aastal kokku 157 varjupaigataotlust ning me andsime kaitset kokku 20 inimesele. Me ei ole atraktiivne sihtriik ning ei ole ka ohtu, et me kujuneks atraktiivseks paari lapse või naise vastuvõtmise pärast. Seega tundub solidaarsus just kui lihtne valik. Ent seda see ei ole, sest selline teemapüstitus lihtsalt ei meeldi Eesti valijale. Meil ju niigi raske, milleks veel sellised kohustused.

Nii on arvamusküsitluste järgi lood solidaarsusega Eestis, kus migratsioon pole kunagi valimisteemaks kerkinud. Ent mõelgem nüüd mõne suurema liikmesriigi valijale. Näiteks Ühendkuningriigile, kus konservatiivid on lubanud valimisralli käigus referendumit Euroopa Liitu kuulumise üle ning valimiste traditsiooniliseks peateemaks on sisseränne (õigemini selle kärpimine). Ei paista seda solidaarsust.

Kuna sisulist soovi hädalisi aidata napib ning omavaheline solidaarsus lonkab, on Euroopa valitsustel sisuliselt vaid kaks valikut. Esiteks panustada kogu oma poliitiline suutlikkus lähipiirkonnas toimuvate konfliktide ohjeldamisse. Teiseks ehitada Euroopa naaberriikidest puhvertsoon, mis sisserände vood kinni peab. Vastasel juhul uputab Vahemeri kogu kontinendi väärikuse ja ühtekuuluvustunde.

***

Uku Särekanno töötas 2007- 2013 a. Eesti Alalises Esinduses ELi juures nõunikuna migratsiooni ning piirivalveküsimustes.

Artikkel väljendab autori isiklikku arvamust

TOP 5 tegevust Euroopa pagulasprobleemi lahendamisel

Inimkaubanduse tulus äri

Konfliktid maailmas 2015